Nasze kompetencje

Razem z naszymi klientami realizujemy projekty, które mają realny wpływ na nasze otoczenie i czynią je lepszym. Pomagamy opowiadać piękne, przekonujące historie i dostarczać je odbiorcom za pośrednictwem najbardziej odpowiednich kanałów.

Pracujemy wspólnie z klientem i jego cele są dla nas najważniejsze. Do ich opracowania wykorzystujemy nasze zaplecze badawcze, które pozwala nam na wybór i realizację zwycięskich rozwiązań.

Posiadamy szeroką wiedzę biznesową i doświadczenie w wielu sektorach gospodarki, a naszymi konikami są:

Rynek Pracy.

Uruchomienie i prowadzenie kampanii społecznych z obszaru rynku pracy. Przygotowanie i opracowanie raportów badawczych. Organizacja cyklicznych spotkań panelowych z udziałem ekspertów w tej dziedzinie.

Kultura.

Opracowanie kompleksowej strategii promocji filmów fabularnych oraz dokumentalnych na rynku polskim. Wsparcie w oraz organizacja i prowadzenie wystaw o charakterze ogólnopolskim.

Retail.

Kampanie komunikacyjne dla klientów z Branży retail. Współpraca z influencerami w zakresie testowania produktów.

Gospodarka cyfrowa.

Bliska współpraca z podmiotami o charakterze badawczym. Pozycjonowanie eksperckie w dziedzinie nowych technologii. Raporty i opracowanie dotyczące technologii cyfrowych.

Nowe technologie.

Z sukcesem wprowadzamy na rynek nowe produkty. Tworzymy unikalne koncepcje komunikacyjne podkreślające walory produktu i mocne strony marki, dostosowane do wybranej grupy odbiorców.

Rolnictwo.

Opracowanie i wdrożenia ogólnopolskich kampanii wsparcia sprzedaży. Wdrożenie i prowadzenie programów lojalnościowych skierowanych do klientów B2C i B2B.